ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 14, 2016

เวลา (TIME) อาจจะไม่ได้เกิดและเป็นอยู่ อย่างที่เราเข้าใจ

เวลา อาจจะไม่ได้เกิดและเป็นอยู่ อย่างที่เราเข้าใจ No comments:

Post a Comment