ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 14, 2016

ประชาชนต้องจับมือกัน ไม่ยอมให้ ทรราช คสช.มีอำนาจ


'วัฒนา' วอน ปชช.จับมือกัน ไม่ยอมให้คนมีอำนาจ เสวยสุขโดยไม่รับผิดชอบอีกต่อไป

วันนี้ (14 มีนาคม) นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ระบุว่า

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อระบอบเสรีประชาธิปไตยมากที่สุด ในสายตาของนักรัฐศาสตร์ที่ถือเป็นบิดาแห่งนโยบายสาธารณะอย่าง Harold Lasswell คือ การรวมตัวกันของบุคคล 3 กลุ่ม เพื่อขัดขวางพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย บุคคลทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย กลุ่มชนชั้นนำ ผู้นำทางการทหาร และนักวิชาการหรือผู้ที่มีการศึกษาสูงทั้งหลายที่ยอมก้มหัวรับใช้เผด็จการเพื่อแลกกับอำนาจหรือผลประโยชน์ หากพวกเขาเหล่านี้รวมตัวกันสำเร็จ ก็จะสามารถปิดกั้นการตรวจสอบของประชาชนผ่านตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตัวแทนเหล่านี้คือเครื่องมือสำคัญของประชาชน ในการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานภาครัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเอง

วิบากกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศชาติเกิดจากการที่คนไทยทะเลาะกันเอง จนถูกทหารนำไปเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจการปกครอง จากนั้นทหาร กลุ่มชนชั้นนำ และผู้ที่มีการศึกษาสูงทั้งหลายซึ่งรวมถึงเนติบริกรได้ตั้งรัฐบาล สภาและองค์กรต่างๆ ที่เรียกว่าแม่น้ำ 5 สายใช้อำนาจรัฐโดยไม่ยอมให้ประชาชนตรวจสอบ โดยใช้กองกำลังและกฎหมายที่พวกเค้าสถาปนาขึ้นเป็นเครื่องมือควบคุม เมื่อต้องคืนอำนาจก็ร่วมกันออกกฎหมายล้างผิดให้กันทั้งหมด ทั้งยังจะควบคุมประเทศต่อไปอีก 5 ปีโดยผ่าน ส.ว. ที่จะแต่งตั้งขึ้นเอง ด้วยข้ออ้างว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านแต่แท้ที่จริงคือการสืบทอดอำนาจ ทำให้ตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาไม่มีอำนาจ ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลไกต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก่อนการคืนอำนาจ

กลุ่มเผด็จการเข้าใจดีว่าหากประชาชนมีความสามัคคี ก็สามารถรวมพลังขับไล่พวกเค้าให้ออกไปได้อย่างไม่ยากเย็น ดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2516 และพฤษภาคม 2535 พวกเค้าจึงใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งรวมถึงการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแบ่งประชาชนออกเป็นฝักฝ่าย จากนั้นทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามโดยใช้กฎหมายและกลไกของรัฐ ส่วนฝ่ายตนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยออกกฎหมายนิรโทษกรรมและกำลังจะล้างผิดให้กับพรรคพวกทั้งหมด จึงไม่มีใครต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำไว้ทั้งสิ้น แม้ภายหลังตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่สามารถตรวจสอบคนเหล่านี้ได้เพราะถูกล้างผิดไปหมดแล้ว ซึ่งตรงกับคำกล่าวของ Lasswell ทุกประการ

เมื่อคนพวกนี้ยึดอำนาจรัฐสำเร็จ ก็ได้แต่งตั้งตัวเองและพรรคพวกมาเป็นผู้บริหารมีทั้งเงินเดือนและตำแหน่ง มีการอนุมัติวันเวลาทวีคูณและสองขั้นให้ตัวเองพรรคพวกเป็นโบนัสการยึดอำนาจ ส่วนประชาชนเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ จึงต้องผจญกับความยากลำบากเองไม่ว่าจะเกิดจากการไม่มีน้ำทำนา ขายข้าวหรือยางไม่ได้ราคา หรือต้องตกงาน ทั้งยังถูกทวงบุญคุณแบบรายวันอีกด้วย ผมจึงอยากวิงวอนให้พี่น้องจากทุกสีและทุกกลุ่มการเมืองให้หยุดทะเลาะกัน แล้วหันมาจับมือเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสากล อยู่บนหลักนิติธรรมและเคารพอำนาจของประชาชน เชื่อผมเถิดว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราจะยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ วันใดที่พวกเราสามัคคีกันวันนั้นอำนาจจะกลับคืนมาเป็นของพวกเราทันที จากนั้นจับมือกันเอาพวกที่สร้างความเสียหายมารับกรรมที่พวกเค้าก่อขึ้นไม่ดีกว่าหรือ จะทะเลาะให้คนพวกนี้เสวยสุขโดยไม่ต้องรับผิดชอบไปเพื่ออะไรNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.