ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 5, 2016

Panama Paper: ข้อมูลรั่ว ฉาว! ระบุชื่อคนไทย อยู่ในข่าย ฟอกเงิน หรือซ่อนทรัพย์

Panama Paper: ข้อมูลรั่ว ฉาว! ระบุชื่อคนไทย อยู่ในข่าย ฟอกเงิน หรือซ่อนทรัพย์

https://youtu.be/9kY662jqZKA

หรือ

https://youtu.be/Bm2WXkLAFm8

หรือ

https://youtu.be/SkyodN0GakM

หรือ

https://youtu.be/VEB-KDiwCBQ

 

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หรือส่งข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทาง  4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.