ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 12, 2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.ย. 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.. 2559

https://youtu.be/I1omKZfmuh4

https://youtu.be/xLFpLy9QBRI

https://youtu.be/XWjgS5DCXi0

https://youtu.be/rO3H9Z-VNA0

https://youtu.be/Qa0BwtKMfrc
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.