ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 12, 2016

ประธานาธิบดี กล่าวถึงฆาตกรรมที่ฟลอริด้า ... เป็นฆาตกรรมแห่งความเกลียดและการก่อการร้ายต่อวิถีชีวิตแบบอเมริกัน

President Obama's remarks on mass shooting in Orlando Florida https://youtu.be/2MLtEUj-8Fw
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.