ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 12, 2016

○GDP 3 % นักธุรกิจอยู่ไม่ได้ แต่!!! GDP 2.5 % สมคิดดีใจ○No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.