ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 17, 2016

เจาะข่าวตื้น # 175 "เจาะประชามติร่างข้ามศตวรรศ

เจาะข่าวตื้น # 175 "เจาะประชามติร่างข้ามศตวรรศ โดย เจาะข่าวตื้นShallow News in Depth(17/6/59.)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.