ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 17, 2016

แผนของ คสช. คือต้องการสร้างความขัดแย้งในหมู่แดง จงอย่าแชร์ คลิปของศัตรู ปชต.No comments:

Post a Comment