ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 5, 2016

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์'

หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 

-
พูดคุยในโอกาสครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์' ซึ่งวันนี้เขาถูกจดจำในหลากหลายภาพลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ผู้แต่งบทกวี "เปิบข้าว" ผู้แต่งเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ไปจนถึงนักวิชาการประวัติศาสตร์ผู้มีงานเขียนสำคัญ อาทิ โฉมหน้าศักดินาไทย, ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฯลฯ นอกจากนี้เขายังทำให้สถานที่ซึ่งเขาจบชีวิต คือบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

-
เรื่องน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือบทเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ของจิตร ภูมิศักดิ์ ถูกนำไปขับร้องในการชุมนุมของทุกกลุ่ม โดยเพลงนี้แต่งในช่วงที่เขาเป็นนักโทษการเมือง โดยสุธาชัย เสนอว่าเพลงนี้มีความสำคัญในแง่ ช่วยปลุกเร้าการต่อสู้ในยามท้อแท้สิ้นหวัง จึงกลายเป็นเพลงที่มีความสำคัญสำหรับนักต่อสู้ทางการเมืองทุกสีทุกฝ่าย โดยที่ผู้แต่งเองก็ไม่สามารถผูกขาดการตีความหมายของเพลงไว้ได้
ติดตามหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่ 


No comments:

Post a Comment