ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 5, 2016

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร”

รายงานข่าวจากประเทศไทย

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร"
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.