ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 5, 2016

จัดหนักใส่กันแล้ว!! #ประยุทธ์ ปะทะ ปานเทพ คปพ แนวร่วมพันธมิตรฯ ปัญหาสัมปทานแหล่งกาซ 5มิย2559

จัดหนักใส่กันแล้ว!!  #ประยุทธ์ ปะทะ ปานเทพ คปพ แนวร่วมพันธมิตรฯ ปัญหาสัมปทานแหล่งกาซ 5มิย2559 

No comments:

Post a Comment