ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 19, 2016

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำไมรัฐมนตรีทหารและข้าราชการ (เก่า) ทำงานไม่เวิร์ก :...ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำไมรัฐมนตรีทหารและข้าราชการ (เก่า) ทำงานไม่เวิร์ก :...

http://www.tprud.org/2016/06/blog-post_808.html


https://www.youtube.com/embed/Bl5Eq8ONA4U

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.