ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 8, 2016

ลุงเย็นลมป่า กษัตริย์กับสังคมไทยแยกทางกันไกลแล้ว!!

ลุงเย็นลมป่า กษัตริย์กับสังคมไทยแยกทางกันไกลแล้ว!!
26พย2558 ตาสว่างรีรัน069

No comments:

Post a Comment