ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 17, 2021

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ... (ต้องอ่านให้ได้)

 🤪🇹🇭🦖วันนี้จะขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังครับ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ทำตัวเหลวแหลก ชอบเอาเงินกองทุนหมู่บ้านไปร่ำสุราเคล้านารี ทำให้ลูกบ้านไม่พอใจพากันลุกฮือประท้วงเรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านปรับปรุงตัวเอง

บังเอิญว่าในช่วงนั้น กำลังเกิดโรคชนิดใหม่แพร่ไปในหลายหมู่บ้าน หมอในหมู่บ้านก็พยายามจะหายาจากหมู่บ้านอื่น ๆ มาแจก บ้างก็จะเอาสูตรปรุงยาจากหมู่บ้านอื่นมาปรุงในหมู่บ้าน แต่อยากทำคะแนนกับลูกบ้านเลยวางแผนว่าจะเอาเงินกองทุนหมู่บ้านซึ่งเก็บจากลูกบ้านมาซื้อยาแจกในนามของตัวเองภายใต้ชื่อโครงการ “วัคซีนของพ่อ(ใหญ่บ้าน)” ผู้ใหญ่บ้านจึงบอกให้หมอยาทุกคนในหมู่บ้านหยุดปรุงยาและไม่ให้ใครเอายามาขายยกเว้นบริษัทของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น โดยกะว่าผู้ใหญ่บ้านจะเก็บคะแนนเพิ่มอีกโดยการแจกยาเป็นหมู่บ้านแรกในละแวกนั้น จะได้ลบคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ลูกบ้านมีต่อตัวเอง

แต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่บ้านผูกขาดยาไม่ให้ใช้สูตรอื่น ให้ใช้เฉพาะที่บริษัทผู้ใหญ่บ้านหามา และยังไม่ยอมให้คนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าผู้ใหญ่บ้านปรุงยาหรือเอายามาแจก ทำให้ไป ๆ มา ๆ หมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงได้ยาไปหลายที่แล้ว เหลือแต่หมู่ 10 หมู่บ้านเดียวที่ช้า ต้องรอถึงกลางปีกว่าจะได้ยา ทำให้ลูกบ้านต้องเจ็บป่วยล้มตายและสิ้นเนื้อประดาตัวมากมายจากสภาวะเศรษฐกิจหมู่บ้านซบเซา นอกจากนี้ ยังเกิดการทุจริตกันมหาศาลทำให้หมู่ 10 ต้องซื้อยาในราคาที่แพงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ผู้ใหญ่บ้านเสียหน้าก็เลยให้พ่อค้าผูกขาดในหมู่บ้านไปเอายาจากจีนมาแจกไปพลาง ๆ ก่อน แต่ปรากฎว่ายาจากจีนนั้นก็ไม่มีคุณภาพ ลูกบ้านจึงพากันไม่พอใจมากกว่าเดิม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 จะรอดพ้นวิกฤติศรัทธานี้หรือไม่ ชะตากรรมของชาวบ้านหมู่ 10 จะเป็นยังไง โปรดติดตามตอนต่อไปเครดิต : สหายนิรนามท่านหนึ่ง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.