ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 2, 2015

อ.ชูพงศ์ ทางออกประเทศไทย 2 มีนาคม 2557 ตอน คสช.​ช่วยใครไม่ได้ หากไม่เปลี่ยนระบอบ http://youtu.be/WbyFV9xJf5o

 
คสช.​ช่วยใครไม่ได้ หากไม่เปลี่ยนระบอบ
อ.ชูพงศ์ อ.ชูพงศ์ ทางออกประเทศไทย 2 มีนาคม  2557
http://youtu.be/WbyFV9xJf5o

No comments:

Post a Comment