ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 2, 2015

จุดจบราชวงศ์จักรี? บทเรียนจากเนปาลโมเดล??? ดร. เพียงดิน รักไทย

จุดจบราชวงศ์จักรี? บทเรียนจากเนปาลโมเดล??? ดร. เพียงดิน รักไทย
ฉบับเฉพาะเสียง ไม่มีภาพเคลื่อนไหว (ไฟล์เบากว่า)
รับฟังทางยูทูป http://youtu.be/xbNRugooz70


No comments:

Post a Comment