ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

ท่านคิดอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. สั่ง ???

ท่านคิดอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.สั่ง?
ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
ยอมรับได้ แต่ต้องให้ผ่านประชามติก่อน
เฉย ๆ ยังไงก็ได้
ไม่ยอมรับ โดยจะขอแสดงสิทธิในการลงประชามติ
ไม่ยอมรับเด็ดขาด และต้องเอาผิดคสช.และผู้ยึดอำนาจปชช.มาดำเนินการนี้
Poll Maker

No comments:

Post a Comment