ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

ประเทศไหนมีรัฐบาล ที่ดีที่สุดในโลก?จากข้อมูลของ World Bank เมื่อสามปีที่แล้ว ประเทศที่มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพที่สุด เป็นประเทศที่อยู่ในโลกพัฒนาแล้วแทบทั้งสิ้น และระดับบนสุด มีสิงค์โปร์ ซึ่งเพิ่งสูญเสียผุ้นำที่ยิ่งใหญ่ นายลี กวน ยู ไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ติดอันดับสองของโลก ตามหลังฟินแลนด์  ส่วนสหรัฐอเมริกา ติดอันดับ 19  สิ่งที่น่าสังเกตุ คือ ประเทศที่มีขนาดพลเมืองเล็กในยุดรป จะสามารถจัดการและสร้างประสิทธิภาพได้ดีกว่า และติดอันดับสูงกว่า (ดูจากสิบอันดับแรก) 

ส่วนพี่ไทยเรา ที่มีทรัพยากรล้นแผ่นดิน มีคนที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีมาก ๆ หากมีการพัฒนาและช่วยเหลือ และมีอะไรดี ๆ เป็นทุนอีกมากมาย แต่คุณภาพชีวิตกลับแย่ลงจนน่าใจหาย ทั้งนี้ก็น่าจะมาจากการที่รัฐบาลทำงานเต็มที่ไม่ได้ เพราะจะไปขัดใจมาเฟียประจำราชอาณาจักรเขาเข้านะสิ... อิ ๆ  เรื่องอันดับ คงไม่ต้องไปค้นกระมังครับ  โดยเฉพาะหากเอารัฐบาลประยุทธ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ..... เหอ ๆ  ๆ 

No comments:

Post a Comment