ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

สถานะกษัตริย์ไทย ในอนาคตรัฐไทยใหม่ ควรเป็นอย่างไร?

br />
หากเลือกได้ คุณจะวางกษัตริย์ไว้ตรงไหน ในรัฐไทยใหม่?

ให้อำนาจเป็นประมุขและเหมือนที่ภูมิพลทำมาตลอดรัชกาล
ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจ เหมือนญี่ปุ่นและอังกฤษ
เฉย ๆ จะอยู่ไหนก็ได้
จะมีก็ได้ แต่ต้องอยู่ใต้อำนาจประชาชน ริบทรัพย์สิน ริบอำนาจ ไม่มีบทบาทใด ๆ
อย่ามีอีกเด็ดขาด ต้องกำจัดไม่เหลือซาก สะเด็ดน้ำไปเลย
Poll Maker


No comments:

Post a Comment