ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 14, 2015

รัชกาลที่ 10 ของไทย มีดีไหม? เอาแบบญี่ปุ่นดีไหม?

รัชกาลที่ 10 ของไทย มีดีไหม? เอาแบบญี่ปุ่นดีไหม?

No comments:

Post a Comment