ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 14, 2015

นักวิชาการถกที่ Harvard อนาคตความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน ควรจะขัดแย้งหรือร่วมมือ?

นักวิชาการถกที่ Harvard อนาคตความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน ควรจะขัดแย้งหรือร่วมมือ?  
 
 
Published on Apr 14, 2015
Panelists Kevin Rudd, former Prime Minister of Australia, Anthony Saich, Director of the Ash Center, and the Belfer Center’s Meghan O’Sullivan joined moderator Graham Allison for a panel discussion to reflect on the future of US and China relations. The panelists discussed Rudd's "U.S.-China 21" paper, analyzing the increased leadership power of President Xi Jinping, and the importance of a common strategic narrative to ensure stable, long-term Sino-American relations.
No comments:

Post a Comment