ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 3, 2015

อ.สุรชัย แซ่ด่าน ปฎิวัติประเทศไทย 3 มีนาคม 2558 ตอน พัฒนาการของการต่อสู้ ในประเทศไทย


 

อ.สุรชัย แซ่ด่าน ปฎิวัติประเทศไทย 3 มีนาคม 2558 
ตอน พัฒนาการของการต่อสู้ ในประเทศไทยอ.สุรชัย แซ่ด่าน ปฎิวัติประเทศไทย 3 มีนาคม 2558
ตอน พัฒนาการของการต่อสู้ ในประเทศไทย

No comments:

Post a Comment