ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 3, 2015

เอาแล้ว CNN บอก เลิกกฏอัยการศึก แล้วใช้ ม. 44 เป็นแค่ "เหล้าเก่าในขวดใหม่"

เอาแล้ว CNN บอก เลิกกฏอัยการศึก แล้วใช้ ม. 44 เป็นแค่ "เหล้าเก่าในขวดใหม่"
Thailand ditch martial law for sweeping army powers - CNN.com
เอาแล้ว CNN บอก เลิกกฏอัยการศึก แล้วใช้ ม. 44 เป็นแค่ "เหล้าเก่าในขวดใหม่"

No comments:

Post a Comment