ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 3, 2015

ทำไม ดร.เพียงดิน ไม่สนับสนุนให้ "พระเทพ" ขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10

ทำไม ดร.เพียงดิน ไม่สนับสนุนให้ "พระเทพ" ขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10

No comments:

Post a Comment