ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 17, 2015

แว้นเมืองกรุง เย้ย ควายสมชาย (คสช.​) ด้วยการปิดถนนแข่งรถ เย้ย มาตรา 44

Published on Apr 13, 2015 ตรงปากซอยศรีนครินทร์ 45

No comments:

Post a Comment