ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 17, 2015

CNN อธิบายความต่างของศาสนาอิสลาม แบบซุนนี่ และ ชีอะหห์ แบบง่าย ๆ

CNN อธิบายความต่างของศาสนาอิสลาม แบบซุนนี่ และ ชีอะหห์ แบบง่าย ๆ ใครมีคำอธิบายเพิ่มเติม เชิญนะครับ


No comments:

Post a Comment