ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 17, 2015

หัวหน้าโจรกบฏ ประยุทธ์ แถลงผลงานการกลืนประเทศ 6 เดือน ชูกำลังตัวเอง “ยิ่งว่ายิ่งสู้!”

หัวหน้าโจรกบฏ ประยุทธ์ แถลงผลงานการกลืนประเทศ 6 เดือน ชูกำลังตัวเอง “ยิ่งว่ายิ่งสู้!”

No comments:

Post a Comment