ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 17, 2015

ข้อคิดสำหรับทีมนำการปฏิวัติ หากมีการวางแผนให้ดี อะไรที่ซับซ้อนและยากก็เกิดขึ้นได้ Impossible is nothing!

Yoook artık yahuu :)

Posted by haberinbizden.com on Tuesday, September 23, 2014

No comments:

Post a Comment