ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 4, 2015

รายการ ยืนเด่นโดยท้าทาย ฆ่าลูกเพื่อพ่อ

รายการ ยืนเด่นโดยท้าทาย ฆ่าลูกเพื่อพ่อ

No comments:

Post a Comment