ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 4, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 4 เมษายน 2558 ตอน "มดแดงแตกรัง จะล้มช้างได้หรือ?????"

ดร.เพียงดิน รักไทย 4 เมษายน 2558 ตอน "มดแดงแตกรัง จะล้มช้างได้หรือ?????"


ดร.เพียงดิน รักไทย 4 เมษายน 2558 ตอน

"มดแดงแตกรัง จะล้มช้างได้หรือ?????" No comments:

Post a Comment