ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 4, 2015

คำถามสำหรับคนไทย

ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี บอกว่าอย่าถามว่าประเทศไทยอะไรกับท่าน แต่จงถามว่าท่านได้ให้อะไรกับประเทศชาติ

No comments:

Post a Comment