ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 4, 2015

Xomjit # 33 Royal Ruling Plan สิรินทอมเปิดเผยแผนกินรวบประเทศแบบถาวรตลอ­ดกาล


Xomjit # 33 Royal Ruling Plan สิรินทอมเปิดเผยแผนกินรวบประเทศแบบถาวรตลอ­ดกาล

No comments:

Post a Comment