ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

.อ.สุรชัย แซ่ด่าน" แนะ "ประยุทธ์" ให้ช่วยประชาชน ล้มกษัตริย์เผด็จการ

อ.สุรชัย แซ่ด่าน แนะประยุทธ์ ให้ปฏิวัติเปลี่ยนอำนาจกษัตริย์ สร้างปชต. สมบูรณ์!!!!
.อ.สุรชัย แซ่ด่าน" แนะ "ประยุทธ์" ให้ช่วยประชาชน ล้มกษัตริย์เผด็จการ สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์

No comments:

Post a Comment