ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

สหรัฐจับตา ธุรกิจของสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ต่อต้านและทำลายประชาธิปไตยไทย (บทความแปล โดยดร.ดวงจำปา)

สหรัฐจับตา ธุรกิจของสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ต่อต้านและทำลายประชาธิปไตยไทย (บทความแปล โดยดร.ดวงจำปา)

บทความแปล: ธุรกิจของคุณสุเทพ ผู้ต่อต้านประชาธิปไตย(อ้างอิง: The business of anti-democrat Suthep -...

Posted by Doungchampa Spencer-Isenberg on Monday, March 30, 2015


No comments:

Post a Comment