ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

สู้ให้สูญเสียน้อย? วันลุกฮือ? อนาคตยิ่งลักษณ์ อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางออกประเทศไทย

สู้ให้สูญเสียน้อย? วันลุกฮือ? อนาคตยิ่งลักษณ์ อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางออกประเทศไทย สู้ให้สูญเสียน้อย? วันลุกฮือ? อนาคตยิ่งลักษณ์ อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางออกประเทศไทย


 No comments:

Post a Comment