ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

การเอาพระภิกษุมาอวยเจ้า คือเทคนิคที่เจ้าไทยใช้มาตลอด

พระหัวโล้นท่านนี้ กล่าวมุสาวาทาอย่างหน้้าไม่อาย เพียงเพื่อจะเลียสถาบัน เทศน์จากการอ่านบทสคริปต์ การกล่าวอ้างเรื่องบุญญาบารมีและการที่พลเมืองทั่วหน้าเคารพนับถือนั้น ถือว่าเป็นเรื่องมดเท็จอย่างแท้จริง เพราะผมรู้ว่าอย่างน้อยพลเมืองไทยเรือนล้าน ไม่เห็นอย่างนั้น และหลายล้านคนโกรธและเกลียดผู้หญิงคนนี้ "ทอมชาถ่าง หรือผมไม่หวี X ไม่ล้าง" คือคำที่ใช้เกี่ยวกับผู้หญิงวัยหกสิบคนนี้ีที่ปรากฎไปทั่ว แล้วพระท่านนี้ไม่รู้หรือกระไร หากไม่เคยได้ยิน ก็ควรศึกษาความจริงให้ถ่องแท้ก่อนนำมาเทศนา และเมื่อไม่ได้ตรวจสอบแล้วพูด หรือรู้แต่ก็ยังพูดในสิ่งที่ไม่จริง ย่อมถือว่าไม่ใช่วิสัยสงฆ์ที่ดี หรือใครจะเถียงครับ ...

No comments:

Post a Comment