ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

เมื่อสื่อสากลระดับ BBC (ในไทย) ออกอาการเลียเจ้าไทย มีอะไรในก่อไผ่ไหม?


สิ่งที่อยากชวนคิดคือ:
  1. บีบีซี มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องแสดงตัวอย่างนี้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า การเมืองเกี่ยวกับวังเป็นเรื่องไม่ธรรมดา และมีโอกาสถูกมองว่าเลือกข้างได้?
  2. นี่เป็นแค่มารยาท หรือเทคนิคในการเอาตัวรอดในไทย (เข้าเมืองตาเหล่...) หรืออะไรลึกกว่านั้น?
  3. ใครเป็นคนดูแลตรงนี้ เป็นตัวแทนและทำถูกน้องตามนโยบายของผู้บริหารบีบีซีหรือไม่?
  4. ใครเป็นคนสั่งการหรือคุมเกมทั้งหมดในประเทศไทย?
  5. เจ้าไทย ส่งคนของตนเข้าไปแทรกในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งบีบีซีด้วยหรือไม่?
  6.  ฯลฯ
เมื่อสื่อสากลระดับ BBC (ในไทย) ออกอาการเลียเจ้าไทย มีอะไรในก่อไผ่ไหม?

No comments:

Post a Comment