ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 19, 2016

กูไม่เอา ทรราช คสช. แล้วแผ่นดินนี้ ก็เป็น แผ่นดิน ของกู

กูไม่เอา ทรราช คสช. แล้วแผ่นดินนี้ ก็เป็น แผ่นดิน ของกู หากสลิ่มเหี้ย ตัวใด จะมาแสดงความเห็น ในเพจ ของ กู ควยเถอะมึง

ไอ้พวกสัสสลิ่ม มึงรีบไป ไกล ๆ ตีนของกูเลย

เหย็ดแหม่ หัวดอ

-----------

เสรีชน
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.