ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 19, 2016

รับพลทหารเพิ่ม เพื่ออะไร???

 เรียน ดร.เพียงดิน รักไทย
ผมขอเล่าเรื่องที่ได้ยินมาดังนี้ครับ  

     ปีนี้มีการรับพลทหารเพิ่มขี้นมากเลย จากเดิมรับเพียง หกหมื่นคนกว่า แต่ปีนี้รับแสนกว่าคน เพื่มขี้นสี่หมี่นคน ทั้งๆที่เราไม่ได้เพิ่มกรมกองใหม่เลย แล้วทหารที่รับมาจะนอนที่ไหน เพราะกองร้อยนอนได้ไม่เกิน 150 คนเพิ่มมา 2 ใน 3
    วิธีแก้คือ 
    1. เรียกมาฝึกใม่พร้อมกัน
    2. ให้ทหารลาพักได้ 2/3 ของกำลังพลโดยลาแบบไม่รับเงินไม่ลงเวลา (พลทหารได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงคนละประมาณ 10000 บาท)
    3. ค่าอาหารทางกองพันยังเบิกเต็ม
    4. ส่งไปไว้บ้านนาย และตามหน่วยที่ไม่ได้ร้องขอทำให้ได้ใจจากหน่วยขึ้นตรงอีก

ลองคิดดูเอาเงก็แล้วกันครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.