ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 18, 2016

รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สร้างไปออกแบบไป แปลกแต่ยังกล้าทำ

No comments:

Post a Comment