ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 14, 2016

เหตุวุ่นวายปลายรัชกาลที่ ๙

เคยยิ่งใหญ่ไกรเกียรติสูงเสียดเมฆ
สร้างปลุกเสกหลายศกยกตนสูง
เจ็ดสิบปีดีชั่วกลั้วกลจูง
จากนกยูงลดค่ามาเป็นแลน
No comments:

Post a Comment