ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 14, 2016

Fwd: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน Official sent you a video: "ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ต.ค. 2559 ตอน จุดยืนของ ดร. ทักษิณ วันนี้ และก้าวต่อไปของขบวนปฏิวัติประชาชน"

ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ต.ค. 2559 ตอน จุดยืนของ ดร. ทักษิณ วันนี้ และก้าวต่อไปของขบวนปฏิวัติประชาชนดร. เพียงดิน รักไทย 12 ต.ค. 2559 ตอน จุดยืนของ ดร. ทักษิณ วันนี้ และก้าวต่อไปของขบวนปฏิวัติประชาชน
ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ต.ค. 2559 ตอน จุดยืนของ ดร. ทักษิณ วันนี้ และก้าวต่อไปของขบวนปฏิวัติประชาชน
...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.