ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 14, 2016

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: "ไม่รักพ่อ กูจะฆ่ามึง กรณีชายขายน้ำเต้าหู้ภูเก็ต โพสดูหมิ่นในหลวง ประชาชนเตรียมศาลเตี้ย"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.