ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

แถลงการณ์และการเสวนาบนเวที (คุณจารุพงศ์ ดร.สุนัย คุณดารุณี คุณจอม ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน 22 มี.ค. 2558)

แถลงการณ์และการเสวนาบนเวที (คุณจารุพงศ์ ดร.สุนัย คุณดารุณี คุณจอม ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน 22 มี.ค. 2558)


ประชุมประจำปี ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน แถลงการณ์​และการเสวนาบนเวที  22 มีนาคม  2558  โดย คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ดร.สุนัย จุลพงศ์ธร คุณดารุณี กฤติบุญญาลัย และคุณจอม เพชรประดับ ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน รักไทย     http://youtu.be/GT6c-Q7pNBM
   แถลงการณ์และการเสวนาบนเวที (คุณจารุพงศ์ ดร.สุนัย คุณดารุณี คุณจอม ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน 22 มี.ค. 2558งาน
No comments:

Post a Comment