ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย ชี้แจงเรื่องการประชุมประจำปี และอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม 2558

ดร.เพียงดิน รักไทย ชี้แจงเรื่องการประชุมประจำปี และอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม 2558

ดร.เพียงดิน รักไทย ชี้แจงเรื่องการประชุมประจำปี และอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม  2558

ให้สัมภาษณ์ ณ เมือง Paramount รัฐแคลิฟอร์เนีย  ในงานประชุมประจำปีของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน


No comments:

Post a Comment