ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

เตรียมพร้อมไว้เถิด วันของประชาชน จะมาถึงในไม่ช้า...ดร.เพียงดิน รักไทย 28 มีนาคม 2558

เตรียมพร้อมไว้เถิด วันของประชาชน จะมาถึงในไม่ช้า...ดร.เพียงดิน รักไทย 28 มีนาคม 2558 https://youtu.be/HFAu-H-3g1Y


No comments:

Post a Comment