ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

เปรม ทักษิณ​ ลีกวนยู: ความเหมือนและความต่าง

เปรม ทักษิณ​ ลีกวนยู: ความเหมือนและความต่าง
เปรม ทักษิณ ลีกวนยูนักบริหาร นายกรัฐมนตรี : ความแตกต่างกูปลูกปัญญา- - - - - - - - - -พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "#อ้...
Posted by กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ on Friday, March 27, 2015

No comments:

Post a Comment