ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

คนไทยในอเมริกา สาปแช่ง คนสั่งและคนฆ่า ประชาชน ปี 2553

เชิญทัศนา

No comments:

Post a Comment