ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

ทำไมเพื่อนบ้าน เกลียดชัง คนไทย โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ทำไมเพื่อนบ้าน เกลียดชัง คนไทย โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

Uploaded on Feb 12, 2012 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำไมประเทศเพื่อนบ้านจึงชังเรา โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในงานศิลปากรวิจัยครั้งที่ 5 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surdi.su.ac.th, www.surf.su.ac.thNo comments:

Post a Comment