ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

ฆ่าคนตายเป็นร้อย ละเมิดร่างกายและจิตใจคนหลายสิบล้าน แค่ขออโหสิกรรมกันง่าย ๆ เหรอ ประยุทธ์
No comments:

Post a Comment